/

 

In te huren op projectbasis of als onderdeel van uw organisatie

Mogelijkheden tot coaching en implementatie van processen bij de eigen werknemers. De ruime ervaring in verschillende branches geeft nieuwe inzichten in uw eigen bedrijf. Alleen effectief gewerkte uren worden doorberekend.

“Empire beschikt over een Var-WuO voor administratieve dienstverlening.”

Financiële Ondersteuning

Als dag(deel) bij u op kantoor:

Behandeling van post, inboeken van facturen, bankafschriften, verzorgen van betalingen, financiële overzichten, BTW-aangifte en voorbereiding van de gegevens ten behoeve van de jaarrekening door de accountant.

Verwerking vanuit een eigen boekhoudprogramma of verwerking vanuit uw eigen bedrijfssoftware.

Deelactiviteiten, op uw locatie of vanuit ons eigen kantoor:

 • Personeelsadministratie; verwerking van (over)uren, personeel en looncomponenten,
 • Voorraadbeheer; registratie van en controle op goederenstromen (bijv. bloembollen, fust),
 • Facturatie; verzorgen van uw verkoopfacturen,
 • Registratie; controle of opzet van overzichten, bijvoorbeeld van werkkleding, vrije dagen en vakantie, kaslijsten, bedrijfsauto’s, wettelijke verplichtingen voor inhuur- en regulier personeel.
 • Beleidsontwikkeling; opzet van protocollen binnen uw bedrijf, bijvoorbeeld voor ziekteverzuim, telefoongebruik, bedrijfsauto’s, gesprekkencyclus.

Verzorging van de kwartaaladministratie voor kleinere ondernemers, incl. de BTW-aangiftes.

Empire beschikt over een geavanceerd boekhoudprogramma en heeft digitale uitwisselings-mogelijkheden met verschillende accountantskantoren.

Secretariële Dienstverlening

 • Notuleren van vergaderingen, overleg- of cursusbijeenkomsten, hoorzittingen en gesprekken met een formeler karakter. Hiervan een verslag op maat; beknopt of uitgebreid, met of zonder  audiobestand, doorgaans binnen 48 uur uitgewerkt

 • Samenstellen van jaarverslagen (met of zonder opname van grafische gegevens).
 • Uitwerking van presentaties.
 • Uitvoeren van specifieke correspondentieopdrachten.
 • Beheer van uw agenda op afstand.
 • Organisatie van vergaderingen; verzorgen van uitnodigingen, samenstellen van agenda en stukken voor een vergadering. Eventueel incl. digitale of fysieke rondzending en te combineren met verslaglegging.
 • Verzorgen van mailingen, eventueel incl. adressenbeheer en verwerking van responsgegevens.
 • Beschrijvingen van producten in het kader van rechtsbescherming.
 • Verwerking van gegevens vanuit separate rapportages in vergelijkingsoverzichten.
 • Structuur aanbrengen en implementatie van gegevensstromen (mappen, voorraden, archief).