Secretariële dienstverlening:

 • Ambtelijk secretariaat bij medezeggenschapsraden, cliëntenraden en adviesraden
 • Notuleren van diverse overleggen, vergaderingen en hoorzittingen
 • Verslaglegging op maat: samenvattend, uitgebreid samenvattend of woordelijk
 • Standaard een doorlopende actie en besluitenlijst
 • Jaarverslaglegging
 • Data-analyse, monitoren en rapporteren van signalen, knelpunten en trends
 • Ondersteunend bij beleidsontwikkeling in de uitvoeringsprocessen

 

Administratieve dienstverlening:

 • Verwerking van financiële gegevens, uitwerken van boekhoudingen
 • Het verzorgen van diverse belastingaangiften
 • Coaching van starters bij de administratieve verplichtingen en uitwerkingen
 • Onderhoud van externe contacten voor uw bedrijf
 • Begeleiding van medewerkers binnen de organisatie
 • Registratie van bedrijfseigen datastromen en verwerking ervan in rapportages

•Ook beschikbaar in de avonduren

•Aantrekkelijk tarief

•In te huren op uurbasis

•Afspraak mogelijk op kantoor of thuis

•Externe ondersteuning

•Secretariële administratie

•Externe ondersteuning

•Flexibel

Contact:

 

Mobiel:      06 511 243 64

Email:        Klik hier

Inschrijvingsnummer KvK (37085286)