Financiële ondersteuning

Verwerking vanuit een eigen boekhoudprogramma of verwerking vanuit uw eigen bedrijfssoftware.

Deelactiviteiten, op uw locatie of vanuit ons eigen kantoor:

  • Personeelsadministratie; verwerking van (over)uren, personeel en looncomponenten,
  • Voorraadbeheer; registratie van en controle op goederenstromen (bijv. bloembollen, fust),
  • Facturatie; verzorgen van uw verkoopfacturen,
  • Registratie; controle of opzet van overzichten, bijvoorbeeld van werkkleding, vrije dagen en vakantie, kaslijsten, bedrijfsauto’s, wettelijke verplichtingen voor inhuur- en regulier personeel.
  • Beleidsontwikkeling; opzet van protocollen binnen uw bedrijf, bijvoorbeeld voor ziekteverzuim, telefoongebruik, bedrijfsauto’s, gesprekkencyclus.

Verzorging van de kwartaaladministratie voor kleinere ondernemers, incl. de BTW-aangiftes.

Empire beschikt over een geavanceerd boekhoudprogramma en heeft digitale uitwisselings-mogelijkheden met verschillende accountantskantoren.